פניני רש”י: פרשת וארא

בפרשת השבוע שלנו, וארא, אנו קוראים שה’ ציווה את משה לדבר עם פרעה. משה טען שהוא לא הבחירה הטובה ביותר[1]. “הן אני ערל שפתיים (אני לא יכול לדבר ברור), ואיך ישמע אלי פרעה?” ה’ השיב לטענה זו באומרו , [2]“ראה, נתתיך אלקים לפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאך”. רש”י מסביר ש”אלקים לפרעה” פירושו שמשה יהיה “שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין”.

כל מילה בתורה מלמדת אותנו הוראה לכל זמן ומקום. איזה לקח אפשר ללמוד מזה?

למה מתכוון רש”י כשהוא אומר שמשה יהיה “שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין”? מוסבר בספרי חסידות[3]  שיש כוחות של רשע בעולם, המכונים קליפות[4]. הם אינם חס ושלום בלתי תלויים בה’. הכול תלוי בו! עם זאת, ה’ נותן להם כמות מוגבלת של חיות כדי לשרת את מטרתם, כלומר לספק לנו בחירה חופשית, ולאפשר לנו לשבור אותן. אולם, בכל פעם (חס וחלילה) שאחד מאיתנו נכנע לפיתוי, קליפות אלו שואבות חיוניות נוספת. מגיע השלב שהם הופכים לחזקים עד כדי כך שאפילו צדיק חסר אונים נגדם.

בכל דור, יש אדם אחד שיכול להרוס אותם; ה”משה” שבדור, מנהיג כל דור. זאת המשמעות של “ראה (קריאה של תדהמה)! עשיתי אותך אדון על פרעה”. אף על פי שפרעה היה במלוא כוחו, רק משה היה מסוגל להיות שופט שלו ומיסר ולייסר אותו במכות ובייסורים. אם רק אהרן דיבר עם פרעה, למה משה צריך להיות שם? כי רק משה הצליח לנצח אותו.

כשם שזכינו לגאולה ממצרים, כך גם נוכל לזכות לגאולה מגלותנו הנוכחית.

אני מאחל לכם שבת נפלאה!

רבי שמואל מנדלסון

עיבוד מתוך ליקוטי שיחות כרך 16, עמוד 60 ואילך.


[1] פרשתנו ו’, ל’

[2] שם ז’, א’

[3] ראה אור התורה על פרשתנו, עמ’ 231. ראה גם מאמר חסידי ד”ה “ראה כי עשיתי אותך”, מהשנים תשמ”א, תשנ”ז ותשמ”ה. כך מבואר גם בצורה כזאת בפלח הרימון. על פרשתנו עמ’ 64.

[4] המשמעות של השם הזה היא שהם חוסמים את האור היצירתי האלוקי שנמצא בתוך העולם.

Leave a Reply

Name and email address are required. Your email address will not be published.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <pre> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: